مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمان

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

شهرک صنعتی رضوانشهر 09139321409  مختاری

 بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه‌های سست باشد (کرمو نباشد)

 بدون هرگونه خلل و فرج باشد

 پوسیدگی نداشته باشد

 یکدست، یکنواخت و همگن باشد

 سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

الف- در آب متلاشی یا حل شود

ب- تمام یا قسمتی از آن بیش از ۸ درصد وزن خود آب بمکد

 سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد

 سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف- در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند

ب- در برابر محیط‌های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند

 مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد

این مطالب از سایت کارینو برگرفته شده است

 در مقابل سایش مقاوم باشد

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمان  مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمان   قیمت سنگ ساختمانی
مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمان    قیمت سنگ ساختمان
قيمت سنگ ساختماني
قیمت سنگ ساختمانی اصفهان
قیمت سنگ ساختمانی در تهران
قیمت سنگ ساختمانی گرانیت
قیمت سنگ ساختمانی به روز
کاربرد سنگ ساختمانی