مرمریت کرم هرسین

مرمریت کرم هرسین  در معادن استان کرمانشاه استخراج می شود و به همین دلیل به آن مرمریت هرسین کرمانشاه  نیز گفته می شود. رنگ کرم منظور همان کرم روشن است اما در بین مرمریت ها اگر به نمایی روشن نیاز باشد به سراغ سنگ هرسین می روند. قیمت مرمریت هرسین در بازار بستگی به ابعاد و یکی هم به نوع کیفیت آن دارد. قیمت آن برای نوع پلاک که به ابعادی با عرض 40 و طول آزاد گفته می شود از قیمت 32 هزار تومان تا 52 هزار تومان  به درجه های 2 ، 1 ، سوپر و ممتاز افزایش قیمت دارد. از این سنگ برای نمای داخلی ساختمان و یکی از بهترین گزینه ها برای کارکردن در راه پله و کف ساختمان است. قیمت پله آن نیز از 75 هزار تومان تا 125 هزار تومان قیمت گذاری می شود. بسیاری از مشتریان در سوالاتی که از ما می پرسند این بود که سنگ لکه می گیرد. ما در پاسخ آن ها می گوییم راه حل این است که از فناوری نانو استفاده کنیدد و بعد از کارکردن از ماده نانو بر روی سنگ استفاده کنید که در این صورت ضد باکتری و لکه ای بر روی سنگ نمی ماند.

مرمریت کرم هرسین

مرمریت کرم هرسین

مرمریت هرسین کرمانشاه

قیمت مرمریت هرسین