All Products >> مرمریت >>مرمریت چهرک 2

Product Details Price: 36000

سنگ درجه 2 مرمریت چهرک با ضخامت 1.7 سانتی متر و در ابعاد 40*40 ،40 طولی ، و ابعاد ریزتر موجود است. این دسته از سنگ مرمر یت چهرک دارای بازی رنگ در زمینه سیاه و صورتی است که با توجه به ترکیب آن در نمونه کارهای صورت گرفته شده توسط شرکت بسیار جالب بوده است. و باتو به قیمت آن بهترین گرینه می باشد.

قیمت به شرح زیر

40*40 = 37000 تومان

 پلاک  = 36000   تومان

برای آگاهی بیشتر

شهرک صنعتی رضوانشهر   09139321409

مرمریت چهرک  مرمریت چهرک  مرمریت چهرک